Văn phòng Hà Nội

    • Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa,  quận Cầu Giấy Hà Nội
    • Email: contact@holidaysvietnam.vn
    • Tel: 1900638326